Komora wodomierzowa KW 110

 

Dane Techniczne:

 

Objętość: 12,5m³

Ciężar całkowity: 8140 kg

Ciężar największego elementu: 6100 kg

Materiały:

 

Beton C35/45

Siatka zrobiojeniowa ø 6mm, 15 x 15 cm

Izolacja Dysperbit

 

Informacje:

 

Komory wodomierzowe KW 40 i KW 110 to prefabrykowane zbiorniki żelbetonowe, z betonu C 35/45, zbrojone siatką stalową , przystosowane do zabudowy w ich wnętrzu wodomierzy wraz z konieczną armaturą.
W przypadku konieczności posadowienia komory w ciągu komunikacyjnym , konstrukcja ścian i płyty wierzchniej może być wzmocniona tak, aby przeniosła zadane obciążenia statyczne i dynamiczne.
Komory wyposaża się we właz żeliwny kwadratowy 600x600 lub okrągły typu lekkiego albo ciężkiego w zależności od przewidywanych obciążeń.
Komunikację do wnętrza zapewniają klamry lub drabina aluminiowa.
Istnieje możliwość docieplenia konstrukcji komory.
Dostarczamy i montujemy nasze wyroby do przygotowanego wykopu.
Wydajemy deklaracje zgodności.

Powrót