Przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 3 – 6 osób

 

Osadnik gnilny

 

Dane techniczne

 

Pojemność robocza: 2,0 – 3,0 m3

Podstawa: 134 x 134 cm

Wysokość: 150 – 200 cm

Ciężar całkowity: 2540 – 3600 kg

Ciężar największego elementu: 2260 – 3320 kg

Informacje

 

Proponujemy Państwu żelbetowy osadnik gnilny dla przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 – 6 użytkowników. W przeciwieństwie do produkowanych z tworzyw sztucznych jest trwały i mało podatny na uszkodzenia mechaniczne.
Jego solidna konstrukcja z betonu C 35/45 XA3, zbrojona siatką stalową, pozwala na posadowienie go na głębokości ok. 2,0 m, co zapobiega zamarzaniu instalacji, nawet przy długich przerwach w jej pracy.
Ciężar osadnika został tak dobrany, aby nie był wypierany przez grunt, a jednocześnie mógł być montowany przez typowy żuraw budowlany /HDS/. Nie wymaga także, koniecznego w przypadku osadników z tworzyw sztucznych, kłopotliwego i kosztownego kotwienia, przez zabetonowanie dolnej ich części .
Osadnik posiada dwie komory – wstępną /sedymentacyjną/ o poj. 2/3 pojemności czynnej, oraz końcową stanowiącą jej 1/3 .
Komory połączone są filtrem zanieczyszczeń powierzchniowych, który zabudowano także przy wyjściu ścieków do studni rozdzielczej. Dalej ścieki kierowane są do elementów drenażu jak w typowej oczyszczalni, w sposób którego schemat znajdziesz w "opisie wyrobu".
Powierzchnia i rozmieszczenie drenażu i studni rozdzielczych projektowane jest indywidualnie z uwzględnieniem warunków terenowych. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie doboru typu, transportu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.
W przypadku samodzielnego montażu przez inwestora, oferujemy szczegółowe doradztwo i zapewniamy gwarancję.
Wydajemy deklaracje zgodności.

Powrót