Separator SepTS 6

 

Separator tłuszczów i skrobi

 

Separator służy do oddzielania i zatrzymywania tłuszczów i skrobi, znajdujących się w ściekach komunalnych, celem zapobieżenia przedostaniu się ich do ścieków kanalizacyjnych. Ma to na celu uniemożliwienie osadzania się drobin w/w substancji organicznych wewnątrz rur kanalizacyjnych, co prowadzi do utraty ich drożności. Urządzenia stosuje się przy obiektach w których prowadzi się działalność w zakresie m.in. przetwórstwa mięsa i ryb a także w punktach zbiorowego żywienia.

 

Dane techniczne:

 

Maxymalny przepływ: 6 l/s

Długość: 2,50 m

Szerokość: 1,34 m

Wysokość: 1,34 m

Grubość ścianek: 10 cm

Ciężar całkowity: 4550 kg

Materiały:

 

    beton c35/45 XA3
    beton wyrównawczy C8/10
    stal konstrukcyjna A-IIIN
(20G2VY-b)
    siatka zbrojeniowa o 6mm 15 x 15 cm
    izolacja bitumiczna Dysperbit

 

Ceny separatorów:

 

NETTOBRUTTO
Separator TS54300,005289,00
Separator TS65100,006273,00

 
 

Powrót